Riktlinjer och planer för Naturförsolan AUGUST!

Här kan man ladda hem och läsa vilka riktlinjer som gäller för fristående förskolor. Samt utvärderingarna och planerna. Även kund och brukarundersökningen finns här nedan, samt vår Läroplan Lpfö98 reviderad 2010.