NATURFÖRSKOLAN

AUGUST

"Var glad över varje smutsig fläck på dina barn. Varje fläck är ett bevis på att du har hälsosamma ungar."

 

 

 

Riktlinjer och planer för Naturförskolan AUGUST!

Här kan man ladda hem och läsa vilka riktlinjer som gäller för fristående förskolor. Samt utvärderingarna och planerna. Även kund och brukarundersökningen finns här nedan, samt vår Läroplan Lpfö98 reviderad 2010.