På sommaren konstruerar vi med "dodis"

VÄLKOMMEN

TILL

NATURFÖRSKOLAN AUGUST!!

På August är det barn som är 1-5 år,

(och personal som är 38-51 år..)

och som älskar att vara ute,

                           i ALLA väder, Bildresultat för regnåret om!! 

 

 

AUGUSTNYHETER!