Våra skyldigheter som huvudmän och personal inom förskolan!

Här nedan är två skrifter från Socialtjänsten, som beskriver vad vi som huvudman och personal inom privat förskola har för skyldigheter, när det gäller misstanke och oro för att ett barn far illa.