Alla barn som som går på August, är dygnetrunt försäkrade, genom Länsförsäkringars barnolycksfallsförsäkring.