Ansökan om plats på

NATURFÖRSKOLAN AUGUST!!

Här går det bra att lämna en Platsansökan/intresseanmälan. Ködatum blir det datum som anmälan inkommer till oss.

Se under taxa/kö fliken för mer info. ang. vår köhantering.

Gå in under fliken AUGUSTFILOSOFI och läs, för att försäkra er om att detta är rätt förskola för just ert barn! Ni kan dessutom ringa och boka ett infomöte med oss. 054860090

 

 

Vi klättrar, hoppar och kryper i skogen för att träna vår motorik!! Och för att det är spännande och liite farligt att vara högt upp på ett berg!!

Ditt namn

Din e-post

Mobilnummer/Hemnummer

Barnets namn

Adress

Födelsedata

Beräknad tid/vecka

När vill ni börja

Förälder nr 2

E-post

Mobil nummer

Vilken avdelning

Ev. annan info ni vill delge oss