Allmänna regler, Taxa och Köregler

CLOWNBESÖK!!

ALLMÄNNA REGLER PÅ AUGUST

 Semester och ledighet

Barnomsorg och förskolevistelse erbjuds bara under den tid du arbetar, studerar eller är sjukskriven. När du har semester eller är ledig av annan anledning måste barnet vara hemma.

 

Tillfälliga ledigheter skall inte läggas in i schemat och ger därför inte lägre avgift

Reducerat öppethållande

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda en förskola av hög kvalitet behöver personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. Personalen har sammanlagt fyra kompetensutvecklingsdagar per år, och under dessa dagar har August reducerat öppethållande. Vårdnadshavare får information om aktuella datum I god tid.
Under de aktuella dagarna har du ff rätt till barnomsorg för ditt barn. Har du behov av barnomsorg dessa dagar, så måste detta meddelas till förskolechef senast fyra veckor innan aktuellt tillfälle. Det räcker alltså inte att bara skriva in tiden i TYRA. Kontakt med förskolechef krävs!! Det görs inget avdrag på avgiften för dessa dagar.
August samarbetar med andra enskilda förskolor I Karlstads kommun och vår verksamhet kommer att vara förlagd till någon av dessa förskolor under våra kompetensutvecklingsdagar. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas I andra lokaler.

 

August har också reducerat öppethållande under tre veckor på sommaren v.29, 30 och 31. Om du inte kan ordna barnomsorg själv under dessa dagar erbjuds du alternativ barnomsorg.

Kompetensutveckling för personalen vt-18 är 27/4  

TAXA  

Vi har två nivåer:

0-15 t/v och 16 t/v och uppåt. Alltså ingen gräns vid 35 som Karlstads kommun tillämpar.
Vi tillämpar Allmän Förskola för 3-5 åringar. Dvs. 15 tim. avgiftsfritt, fr.o.m hösten det året barnet fyller 3 år, gäller Sept.-Maj. Juni-Aug ordinarie taxa. Vi tillämpar maxtaxa. Vilket innebär att avgiften baseras på föräldrarnas gemensamma bruttoinkomst/mån., med ett tak på 42000:-/mån

Om man har syskon inom den kommunala verksamheten tillämpas syskonrabatt för barn nr: 2, 3 osv. Barn nr: 1 är alltid det yngsta barnet.

 

Taxa    0-15tim    <16tim    

Barn 1    2,00%          3,00%    

Barn 2   1.33%           2%   

Barn 3   0.67%           1%   

Barn 4    0,00%         0,00%

Obs! Vid upprepade, uteblivna betalningar, blir man av med platsen!!

Uppsägning av platsen el. ner/uppgång av tid, skall ske 2 mån innan det ska träda i kraft!!

 

Påminnelseavgift+faktureringsavgift!

Vi kommer fr.o.m 1 april-13 lägga på 50:- i påminnelseavgift om barnomsorgsavgiften inte betalas i tid. Avgiften skall betalas senaste 27:e i varje månad. Efter det läggs en förseningsavgift på månaden efter.

Vill man ha en pappersfaktura varje månad tillkommer en faktureringsavgift på 29:-. Tala då med Linda om detta önskas.


De barn som söker plats på August ställs i vår egen kö (observera att vi inte har gemensam kö med Kommunen).  Vilka barn som får plats på August, bestäms efter en särskild ordning. Syskonförtur, ködatum, barngruppens sammansättning, (allt i mån av plats) Vi försöker ha c:a 4-6 barn av samma ålder. Därför kan barn med kortare kötid, få plats före någon som stått i kö, en längre tid. Detta för att säkerställa en positiv utvecklingsmöjlighet för barnen, samt för att vi ska kunna bedriva en så säker verksamhet som möjligt. Man kan och bör ställa sitt/sina barn i kö direkt efter födseln om ni vet att ni vill ha en plats hos oss.

Barnet skall vara minst 12 mån vid inskolningens start. 

För att anmäla ert intresse till August, kan ni göra en platsansökan på fliken till vänster. Eller komma in och hämta en intresselapp.