Personalen på August

Här är personalen på August. Alla jobbar 100%. Alla arbetar med alla barn men Linda och Bettan ansvarar för de minsta och Katarina, Anne och Malle ansvarar för de stora barnen.

Katarina Hyvönen, Förskolechef  katta@august.dinstudio.se

Linda Gustavsson linda@august.dinstudio.se  

Marlena Larsson marlena@august.dinstudio.se

Anne Adolfsson  anne@august.dinstudio.se

Elisabeth Zettergren bettan@august.dinstudio.se